понедељак, 17. октобар 2016.

Стамбене куле С-1, 3 и 5 | 50 година од завршетка градње Блока 21 | 1966 - 2016

Поводом обележавања 50 година од завршетка градње новобеоградског Блока 21 на блогу се објављује чланак о стамбеним кулама С-1,3 и 5 архитекте Богдана Игњатовића

***

 ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
Пројектант: Богдан Игњатовић, дипл. инж. арх.;
Инвеститор: ЈНА;  
Извођач: Грађевинско предузеће „Напред“, Београд;
Локација: Булевар Михаила Пупина 3, 9 и 11, Београд;  

О ПРОЈЕКТУ
 
У Блоку 21 изграђено је шест стамбених кула истих габарита и висина П+16 спратова, и то 1, 3 и 5 једног типа и 2, 4 и 6 другог типа. Према програму, у приземљу сваке куле је стан за домара, амбуланта, сервис, продавница. У поткровља су смештене кућице за лифт и по две механизоване перионице. У подрумима су склоништа и оставе.
01 | Изглед стамбених кула С-1, 3 и 5 | 1960-66
Укупан број станова у једној кули је 94, и то на сваком спрату по четири трособна иста и два трособна иста – укупно шест станова по етажи.
На 2, 8 и 14 спрату испуштене су средње ламеле чиме су добијени продори до степенишног простора. Овим је омогућена и природна вентилација и помоћно осветљење, јер је степениште блокирано. Добијена су по два четворособна стана, тако да на овим етажама има по два четворособна и по три трособна стана 
Карактеристика конструктивног система је велика употреба монтаже. Сем међуспратних таваница из једног дела величине 4х4 м од шупљих глинених тела („монта“) које су краном монтиране, такође су видне конструкције греда, стубова и међустубића. Носећи скелет стубова величине 40х40 цм и греде су утопљене у таванице. Једнокрако степениште је ливено.
02 | Основа типских етажа у стамбеним кулама С-1, 3 и 5 | 1960-66
Објекти су третирани, по унутарњој обради, као III класа. Међутим, дати су комплетни кухињски блок и целокупни санитарни блок са електричним бојлером. Грејање је централно из далековода. Особне дизалице са за четири особе, и то за парне и непарне спратове.
Спољна обрада је у видним бетонским деловима греда и стубова са испунама од фуговане опеке. Спољни зидови су у систему сендвича, дупли зид са термоизолацијом.
Темељење је на плочи дебљине 60 цм, са контра обрнутим гредама. Ниво темеља је свега за 1.30 м спуштен од нивоа терена.

Извор: 1965. Стамбене куле број 1, 3 и 5 у Блоку 21 у Новом Београду. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 33-34: 6-7.