понедељак, 30. новембар 2015.

Емисија „Београд - вечити град“ | девети део

Препоручујем да погледате ову документарну серију о Београду под називом „Београд - вечити град“. У овом чланку биће двадесет пета, двадесета шеста и двадесет седма епизода овог серијала.
 

 

субота, 28. новембар 2015.

За истраживаче | часопис „Архитектура урбанизам“ | Бр. 5, 1960 | 2015

Наставља се иницијатива за истраживаче наше архитектуре друге половине ХХ века. У овом чланку биће објављен садржај из петог броја часописа „Архитектура урбанизам“, који је изашао 1960. године.
01 | Часопис „Архитектура урбанизам“ (1960-62), бр. 1-14 | фото: Анђелковић Горан
 
САДРЖАЈ:
 • Улица Пролетерских бригада у Загребу (Зденко Колацио), стр. 3 – 13;
 • Зграда Народног одбора града Загреба, стр. 14 – 17
 • Архитектонске награде града Загреба за 1959 (Божидар Тушек), стр. 18 – 19
 • Пословна зграда Главног задружног савеза у Љубљани, стр. 20 – 21;
 • Функционално преображење Бледског града, стр. 22 – 24;
 • Хотел Турист у Скопљу, стр. 25; 
 • Никола Несторовић (Александар Секулић), стр. 26 – 28;
 • Стамбене зграде типа Е-57 (Оливер Минић), стр. 29 – 32;
 • Октобарска награда, стр. 33;
 • Сајам грађевинарства 2960 (Крешимир Мартинковић), стр. 34;  
 • Анкета, стр. 35  – 36;
 • За заштиту зелених драгоцености Београда (Бранко Максимовић), стр. 37;
 • 12. тријенале, Милано: међународни конгрес о изградњи школа, стр. 38;
 •  Студентски прилог: Дипломски рад кандидата инжењера архитектуре Анте Глунчића, стр. 39 – 40;
 • Конкурси, стр. 41 – 43;
 • Први бијенале младих у Ријеци, стр. 44;
 • Вести, књиге и часописи, стр. 45;
 • Short summary, стр. 46;   
 • Resume, стр. 47. 

субота, 21. новембар 2015.

Палата „Србија“ у другачијим околностима | 2015

 - 500. чланак на блогу -

* * *

У оквиру данашње антитерористичке вежбе могле су се видети несвакидашње сцене код Палате „Србијa“ на Новом Београду. 
01 | Палата „Србија“ у тренутку антитерристичке вежбе | фото: Анђелковић Горан
02 | Палата „Србија“ у тренутку антитерористичке вежбе | фото: Анђелковић Горан
03 | Палата „Србија“ у тренутку антитерористичке вежбе | фото: Анђелковић Горан
04 | Палата „Србија“ у тренутку антитерористичке вежбе | фото: Анђелковић Горан

петак, 13. новембар 2015.

Центар месне заједнице у Новом Саду | Арх. Душан Крстић | 1968-70.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектна организација: Пројектни завод Војводине – Нови Сад;

Пројектант: Душан Крстић, дипл. инж. арх.;
Статика: Бојана Крстић, техн. арх.;
Инвеститор:  Стамбено предузеће – Нови Сад;
Извођач: Црнотравац – Сремски Карловци;
Локација: Футошки пут бр. 93ц, Нови Сад, Република Србија (тада СФРЈ);
Време изградње: 1968-70. године.

О ОБЈЕКТУ

Почетком 1968. године израђен је пројекат центра месне заједнице Ново насеље“ на Футошком путу у Новом Саду. Урбанистички завод града Новог Сада и инвеститор нису изгубили из вида да један овакав објекат треба да представља фокус одређеног дела града, па су у том циљу предвиђени разноврсни садржаји. Крајем 1970. године, као самостална целина, изведен је административни део центра месне заједнице, који има у приземљу малу пошту са телефонским говорницама, представништво банке, канцеларију, трпезарију и радионицу Стамбеног предузећа, а на првом спрату канцеларије Социјалистичког савеза, Омладински клуб и салу за састанке са тридесет места. Преграде између ових сала и хола су помичне, тако да се њиховим отварањем добија велики, јединствени простор за шире састанке, приредбе или изложбе. На другом спрату налази се библиотека са картотеком.
 
01 | Основа првог спрата | 1968-70. године
Пројектант схвата да један овакав објекат, уколико претендује да постане стварно и незаменљиво жариште једног градског рејона, мора то да буде не само својим садржајем, већ и ирационалним, односно, естетским компонентама једног истински новог, вишег реда. Према њему оне могу бити само последица другачијег и новог принципа организовања садржаја, новог начина архитектонског мишљења, нове ТЕОРЕТСКЕ БАЗЕ ПРЕ НЕГО што се оловка нађе над таблом за цртање.

02 | Фасаде | 1968-70. године
У овом случају, дакле, то није само доследна и поштена примена природних материјала, фуговане опеке и сировог бетона, која треба да да објекту трајност, искреност и снагу истовремено. То није само решење делимично ослобођеног приземља, не у смислу перфорација и пасажа или лекорбизјеовских партера са стубовима, већ ненаметљиво наглашеног полазног и пролазног места центра заштићеног од атмосферских утицаја и обогаћеног садржајима. То није само сагледавање потреба до детаља, тежња ка смишљеном инкорпорирању у ткиво објекта и таквих функција као што су телефонске говорнице и киосци да би се спречило њихово накнадно и сигурно мање успело аплицирање. То је пре свега и изнад свега покушај другачијег организовања простора у целини, покушај, не драматизовања фасаде, већ различитих функционалних и структуралних елемената објеката, конституисаног типологијом“ свих ствари које га сачињавају. То је покушај диференцирања и груписања функција на оне због којих се диже објекат и оне које омогућују њихово коришћење. Аутор сматра да између ове две групе просторија постоје битне разлике које треба да буду јасно разлучене у основи и оцртане на самом објекту. У принципима таквог просторног мишљења он наслућује отварање видика на нова подручја непознатих могућности, на пределе нових, па ипак, дубоко мотивисаних облика. 
03 | Изглед објекта по изградњи | 1968-70. године
Погледати још овај линк.

Извор: 1970. Центар месне заједнице у Новом Саду. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 66: 32-33.