субота, 10. децембар 2011.

Административно-стамбена кула „Западна капија Београда“ | Михајло Митровић

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор и пројектант: проф. Михајло Митровић, дипл. инж. арх.;
Пројектанти инсталација: „Јанко Лисјак, „Светлост;
Пројектантске куће: Завод за пројектовање, ГП  „Рад“;
Инвеститор: ГП  „Рад, „Genex;
Извођач радова и време изградње: ГП  „Рад, 1970-80. године;

О ОБЈЕКТУ

Зграду чине два дела, различита по функцији, али архитектонски и конструктивно компонована као целина:  
  • Стамбена кула висине П+М+30+п;
  • Пословна кула висине П+М+26+п;
  • Обе зграде повезане су конструкцијом у облику моста на висини 26. спрата стамбене куле и поткровља пословног простора;
  • Над степеништем пословног дела, на његовој највишој тачки, пројектован је ресторан. Свака зграда има по два у основи кружна степеништа са батеријом лифта. Сва степеништа, стамбене и пословне зграде, непосредно су повезана са гаражом. У мезанину стамбеног дела пројектована су четири једнособна стана, док је у свим основама, од 1-30 етаже, пројектовано по шест станова: два трособна, два двособна и два једнособна. У Мезанину административне куле пројектовани су изложбени простор, помоћне просторије, оставе, архива и санитарни блок. Од 1. до 26. спрата пројектоване су канцеларије раздељене лаким „глосал преградама. 
01 | Западна капија Београда | 1970 - 1980 | Фото: Михајло Анђелковић
02 | Изградња Западне капије Београда | 1970 - 1980
  •  Обе куле су армиранобетонска скелетна конструкција са носећим зидовима. Међуспратна конструкција је равна пуна плоча дебљине 12.0 цм;
  • Конструкција спољног моста састоји се од армиранобетонских елемената стубова и греда преко којих се оптерећење преноси на зидове степеништа;
  • Код обеју кула фундирање је изведено на средњем делу на армиранобетонској плочи, а угаони стубови на темељима самцима. Оба ова елемента фундирања изведена су на „франки шиповима.
03 | Мурал Лазара Вуајклике на улазу Западне капије Београда | 1970 - 1980
Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects

Нема коментара:

Постави коментар