четвртак, 28. април 2016.

Источна капија Београда | 1972 - 75

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пројектант: Вера Ћирковић, дипл. инж. арх.;
Конструкција: инж. Милутин Јеротијевић
Пројекат: Завод за пројектовање ГРО „Рад;
Инвеститор: Грађевинска радна организација „Рад;
Извођач: Грађевинска радна организација „Рад;

О ПРОЈЕКТУ
 
Између улица Устаничке и Пљевљанске, на узвишеном кружном платоу, формирана је групација од три високе стамбене куле (приземље и 28 спратова) које се каскадно спуштају према терену. Доминатна силуета кула у панорами града, изражава идеју просторног репера и доприноси стварању идентитета и физиономије простора у коме се налазе. 
01 | Источна капија Београда, из ваздуха | 1972 - 75
На кружном платоу, куле су међусобно постављене под улгом од 120º, да једна другој не затварају видик. У доњим нивоима су повезане нижим објектима са друштвеним садржајима и кружном саобраћајницом на нивоу подрума. Гаражирање возила решено је у подрумској етажи, а површине партера су ослобођене за озелењавање, дечја игралишта и кретање пешака.
02 | Основа спрата у Источној капији Београда | 1972 - 75

Конструкција објеката, код високог дела састоји се од круте конструкције са попречним и подужним армиранобетонским платнима.


03 | Подужни пресек у Источној капији Београда | 1972 - 75
Извор: Богуновић, Н. (ур.), 1984. РАД Граеђевинска радна организација. Београд: НИРО Новости из Југославије

Нема коментара:

Постави коментар